Bệnh Án Loạn Thần Do Rượu
Bệnh Án Tâm Thần Phân Liệt Bệnh án bán thân bất toại – liệt nửa người Đau vai gáy – Lạc chẩm – Bệnh án YHCT Bệnh Án Loạn Thần Do Rượu I. HÀNH CHÍNH 1. Họ và tên: CAO TIẾN C 2. Tuổi: 44 3. Giới: nam 4. Nghề nghiệp: công nhân 5. Địa…

Bệnh Án Tâm Thần Phân Liệt
Bệnh Án Loạn Thần Do Rượu Bệnh án bán thân bất toại – liệt nửa người Đau vai gáy – Lạc chẩm – Bệnh án YHCT Bệnh Án Tâm Thần Phân Liệt I. HÀNH CHÍNH 1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ PH 2. Tuổi: 27 3. Giới: nữ 4. Nghề nghiệp: nông dân 5. Địa…