Tài Liệu Hội Nghị Khoa Học Sức Khoẻ Quốc Tế 12/2019 – ĐHYD Cần Thơ

Screen Shot 2019 12 06 at 21.18.59

Tài Liệu Hội Nghị Khoa Học Sức Khoẻ Quốc Tế 12/2019 – ĐHYD Cần Thơ (International Health Sciences Conference).

Hội nghị vừa mới được tổ chức ngày 6/12/2019. Bao gồm nhiều chuyên khoa khác nhau được báo cáo. Những cập nhật, điểm mới trong kĩ thuật điều trị được đề cập.

Mọi người có thể thấy Link Download ngay dưới đây.

Chuyên Đề Hô Hấp

Chuyên Đề Huyết Học

Chuyên Đề Thần Kinh

Chuyên Đề Nhi Khoa

Chuyên Đề Sản Khoa

Chuyên Đề Dược Khoa - Cập Nhật Thuốc Điều Trị

Chuyên Đề Y Học Gia Đình

Chuyên Đề Chấn Thương Chỉnh Hình

Chuyên Đề Tim Mạch

Chuyên Đề Da Liễu

Leave a Reply