200 Triệu Chứng Học – Nội Cơ Sở

YhocData triệu chứng học

200 Triệu Chứng Học – Nội Cơ Sở.

Đây là cuốn sách được biên soạn bởi các nhóm sinh viên y khoa Huế đi trước. Nhằm giải quyết những vẫn đề, khó khăn mà các nhóm đàn anh đã trải qua. Tập hợp khoảng 200 triệu chứng lâm sàng. Cách tiếp cận vấn đề phù hợp. Giải thích lâm sàng theo cơ chế giải phẩu, sinh lý đầy logic.

Vì là nội dung được tự biên soạn, chia sẻ từ các nhóm sinh viên y khoa nên có thể còn nhiều thiếu sót. Nhưng nhìn chung, đây là quyển mà các bạn Y3 nên có để đi lâm sàng, tiếp cận triệu chứng cho phù hợp.

YhocData xin chia sẻ lại tài liệu này tới tất cả mọi người. Các bạn có thể tải và xem tham khảo ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply