Tài Liệu Huấn Luyện Kỹ Năng Y Khoa – ĐHYD HCM

Screen Shot 2022 06 25 at 23.26.27

Tài Liệu Huấn Luyện Kỹ Năng Y Khoa – ĐHYD HCM. YhocData xin giới thiệu tài liệu vừa mới được sưu tầm thấy. Tài liệu cho về kỹ năng thực hành lâm sàng cho các sinh viên y khoa năm thứ 3 trường Đại học y dược Hồ Chí Minh.

Trình bày các kỹ năng thăm khám từng vùng, cách tiếp cận các triệu chứng và hướng dẫn làm bệnh án theo form chuẩn cụ thể. Ngoài ra, YhocData cũng xin giới thiệu các bạn quyển Cơ Chế Triệu Chứng Học, một tài liệu y khoa cũng rất hay và giá trị.

Mọi người có thể tài và xem tham khảo tài liệu này ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply