Full Bài Giảng Sản Phụ Khoa – Y Dược HCM

Toàn bộ bài giảng Sản Phụ Khoa của trường Đại Học Y Dược HCM.

Bao gồm tổng cộng các chuyên đề quản lý thai nghén, phụ khoa. Giúp người học hệ thống được kiến thức logic, hợp lý khoa học. Bài giảng được thiết kế cho chương trình đào tạo mới của trường YDS, rất hay. Các bạn có thể xem giới thiệu của bài giảng dưới đây.

“Bài giảng Phụ khoa” không phải là sách giáo khoa theo nghĩa của từ “Textbook”. “Bài giảng Phụ khoa” cũng không chú trọng cung cấp dữ liệu hay thông tin. Chúng tôi tập trung vào việc xây dựng một nền tảng các khái niệm cốt lõi. Cũng như nhằm vào mục đích giảng dạy tư duy phản biện.

Vì thế cấu trúc của “Bài giảng Phụ khoa” theo chương trình tích hợp không phù hợp với những độc giả có nhu cầu cao về truy vấn dữ liệu hay về thông tin.

Do đặc điểm trên, mỗi chủ đề trình bày trong “Bài giảng Phụ khoa” đều được yêu cầu phản biện đồng đẳng bởi các giảng viên chuyên gia trong hay ngoài bộ môn. Đảm bảo tinh thần Y học dựa trên bằng chứng của các biện pháp giải quyết vấn đề được đưa ra cho mỗi phạm vi ứng dụng.

Share bài để thấy Link Download bên dưới: