Tài Liệu Hội Nghị Sản Phụ Khoa Toàn Quốc 2019

Screen Shot 2019 11 23 at 22.40.01

Phần I – Tổng Quan: TẢI NGAY

Phần IIA – Sản Khoa: TẢI NGAY

Phần IIB – Phụ Khoa: TẢI NGAY

Phần IIIA – Sản Khoa: TẢI NGAY

Phần IIIB – Hỗ Trợ Sinh Sản: TẢI NGAY

Phần IVA – Sản Khoa – Sơ Sinh: TẢI NGAY

Phần IVB Phụ Khoa: TẢI NGAY

Leave a Reply