Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị GOUT Theo NICE 2022

yhocdata.com Screen Shot 2023 06 18 at 21.39.50

Tóm tắt Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị GOUT của Viện Chăm Sóc Sức Khỏe Quốc gia Anh (NICE) 2022.

Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị GOUT Theo NICE 2022

Nguồn: Nhóm VNODIC

Leave a Reply