Kiểm Soát Tần Số Thất Trong Rung Nhĩ – Bài Dịch Uptodate

Screen Shot 2019 08 08 at 16.17.28

Kiểm Soát Tần Số Thất Trong Rung Nhĩ – Bài Dịch Uptodate.

Bài dịch Uptodate phiên bản mới nhất của bác sĩ Nguyễn Phúc Thiện. Kiểm soát tần số thất trong rung nhĩ: liệu pháp dùng thuốc. Một bài dịch hay, là nguồn tài liệu học tập tốt.

Xin chia sẻ đến mọi người bản mềm download bài dịch này cùng với bản xem online trực tiếp bên dưới.

Chúc các bạn học tập tốt !

Leave a Reply

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Bạn Đang Bật Ads Blocker !!!

Xin vui lòng tắt Adblock ủng hộ duy trì website theo hướng dẫn sau để vào tải tài liệu miễn phí I8G4Lhs