[Bản Dịch] Hồi Sức Cấp Cứu: Trắc Nghiệm Và Đáp Án – BS. Phạm Ngọc Minh
[Sách Dịch] Trắc Nghiệm Tim Mạch: MRCP Cardiology MCQs [Sách Dịch] Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ngoại Khoa Pretest [Sách Dịch] Câu Hỏi Trắc Nghiệm Nhi Khoa Pretest Bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án hồi sức cấp cứu. Bản dịch được chuyển ngữ bởi bác sĩ Phạm Ngọc Minh. Bản này bao gồm khoảng…

Đề Cương Nội Trú Hệ Nội – Ngoại
[Bản Dịch] Hồi Sức Cấp Cứu: Trắc Nghiệm Và Đáp Án – BS. Phạm Ngọc Minh Ca Lâm Sàng ECG Số 1 Ca Lâm Sàng ECG Số 10 Đề Cương Nội Trú Hệ Nội – Ngoại. Hôm nay, YhocData xin giới thiệu và chia sẻ tới mọi người tập tài liệu mới được sưu tầm.…

Đề Cương Ôn Tập Bác Sĩ Nội Trú Sản Khoa 2018
[Bản Dịch] Hồi Sức Cấp Cứu: Trắc Nghiệm Và Đáp Án – BS. Phạm Ngọc Minh Bài Giảng Sản Phụ Khoa Sau Đại Học – Y Hà Nội CTG Cơ Bản Trong Sản Khoa Đề Cương Ôn Tập Bác Sĩ Nội Trú Sản Khoa 2018. Tài liệu ôn thi kiến thức sản khoa chuẩn bị…

Trắc Nghiệm Nội Trú Nội Khoa Toàn Tập BSNT 2017
Trắc Nghiệm Bệnh Học Nội Khoa Toàn Tập – Đình Đông [Bản FULL] [Bản Dịch] Hồi Sức Cấp Cứu: Trắc Nghiệm Và Đáp Án – BS. Phạm Ngọc Minh Trắc Nghiệm Nội Bệnh Lý 2000 Câu Tổng Hợp Trắc Nghiệm Nội Trú Nội Khoa Toàn Tập BSNT 2017. Tài liệu ôn thi bác sĩ nội…

Đề Cương Ôn Tập Giải Phẫu Bác Sĩ Nội Trú
Ôn Thi Nội Trú Giải Phẫu Tổng Hợp Tài Liệu Nội Trú Y Huế 2019 [Bản Dịch] Hồi Sức Cấp Cứu: Trắc Nghiệm Và Đáp Án – BS. Phạm Ngọc Minh Đề Cương Ôn Tập Giải Phẫu Bác Sĩ Nội Trú. YhocData.com xin chia sẻ tiếp tục tập tài liệu nội trú y khoa môn…

Ôn Thi Nội Trú Giải Phẫu
Đề Cương Ôn Tập Giải Phẫu Bác Sĩ Nội Trú Tổng Hợp Tài Liệu Nội Trú Y Huế 2019 [Bản Dịch] Hồi Sức Cấp Cứu: Trắc Nghiệm Và Đáp Án – BS. Phạm Ngọc Minh Tài liệu Ôn Thi Nội Trú Giải Phẫu. Bộ bài soạn giải phẫu dành cho việc ôn luyện sau đại…

Trắc Nghiệm Bệnh Học Nội Khoa Toàn Tập – Đình Đông [Bản FULL]
Trắc Nghiệm Nội Trú Nội Khoa Toàn Tập BSNT 2017 [Bản Dịch] Hồi Sức Cấp Cứu: Trắc Nghiệm Và Đáp Án – BS. Phạm Ngọc Minh Trắc Nghiệm Nội Bệnh Lý 2000 Câu Tổng Hợp Hôm nay, YhocData xin chia sẻ các bạn tập tài liệu trắc nghiệm nội khoa rất hay. Trắc Nghiệm Bệnh…