Ôn Thi Nội Trú Giải Phẫu

Ôn Thi Nội Trú Giải Phẫu Yhocdata.com

Tài liệu Ôn Thi Nội Trú Giải Phẫu. Bộ bài soạn giải phẫu dành cho việc ôn luyện sau đại học với các học viên y khoa. Ôn Thi Nội Trú Giải Phẫu là phần đề cương ôn thi học phần giải phẫu. Bao gồm tổng cộng 5 chuyên đề: Đầu – Chi trên – Chi dưới – Ngực bụng – Thần kinh.

Tập tài liệu được bookmark, thuận tiện cho mọi người đọc review nhanh các kiến thức cần thiết. Thông qua các câu hỏi nội trú giải phẫu và đáp án đưa ra với phần soạn kiến thức, YhocData hy vọng tài liệu giúp người đọc có cách tiếp cận vấn đề hiệu quả thông qua nền tảng giải phẫu căn bản.

YhocData xin chia sẻ lại với mọi người tập tài liệu có giá trị này ngay cuối bài. Bên cạnh đó, mọi người cũng có thể xem thêm ca lâm sàng giải phẫu cũng khá hay để liên hệ kiến thức với lâm sàng thực tiễn.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Bạn Đang Bật Ads Blocker !!!

Xin vui lòng tắt Adblock ủng hộ duy trì website theo hướng dẫn sau để vào tải tài liệu miễn phí I8G4Lhs