[Sách Dịch] Atlas Giải Phẩu Siêu Âm Màu – Ultrasound Anatomy

Screen Shot 2020 04 21 at 07.04.21

Quyển sách dịch này đã có từ lâu và được chia sẻ nhiều nơi. Tuy là bản dịch chưa đầy đủ, hoàn chỉnh nhưng có nhiều bạn hỏi YhocData về cuốn sách này. Hôm nay, YhocData xin chia sẻ lên cho các bạn.

Phiên bản này được dịch từ cuốn Color Atlas Ultrasound Anatomy. Với nghĩa tiếng việt là Atlas giải phẩu siêu âm màu. Sách đề cập đến các vị trí cắt lát, mô tả cấu trúc giải phẫu và các thành phần trong cấu trúc ấy.

Vì là bản dịch thô chưa hoàn chỉnh toàn bộ nên có một số trang vẫn còn tiếng anh. Nhưng hy vọng quyển sách này sẽ giúp ích được ít nhiều cho mọi người. Các bạn có thể tải và tham khảo nội dung [Sách Dịch] Atlas Giải Phẩu Siêu Âm Màu – Ultrasound Anatomy sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply