Algorithms for Emergency Medicine 2024

yhocdata.com cap cuu 2024 yhocdata

Algorithms for Emergency Medicine 2024

Cung cấp thuốc cấp cứu liên quan đến những thách thức liên tục đối với bác sĩ lâm sàng cấp cứu, được thấy trong tần suất bệnh nhân không khỏe nặng, nhiều tình trạng gặp phải và tính cấp thiết cần có trong chẩn đoán và điều trị.

Ngắn gọn và cực kỳ dễ tiếp cận, Thuật toán dành cho Y học Cấp cứu hỗ trợ các yêu cầu ra quyết định quan trọng của các bác sĩ lâm sàng làm việc tại Khoa Cấp cứu. Được thiết kế để hỗ trợ giải quyết vấn đề nhanh chóng, tài nguyên này bao gồm mọi thứ từ các trường hợp khẩn cấp thông thường không đe dọa tính mạng như đau đầu đến các sự kiện cấp tính đe dọa tính mạng như chấn thương nặng.

Mỗi chủ đề được chia thành hai; trang bên trái cung cấp kiến thức cần thiết và trang bên phải là thuật toán hướng dẫn bác sĩ lâm sàng quy trình từng bước trong việc quản lý các tình trạng này. Dựa trên bằng chứng cập nhật và dựa trên bằng chứng, cuốn sách này tuân theo Chương trình giảng dạy của Trường Cao đẳng Y tế Cấp cứu, khiến nó trở thành nguồn tài nguyên vô giá cho các Y tá Cấp cứu, các bác sĩ mới bắt đầu được bố trí vào Khoa Cấp cứu và các bác sĩ thực tập đang làm việc theo chuyên ngành Y học Cấp cứu.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply