Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2023

Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2023

yhocdata.com cap cuu annual 2023

Bản cập nhật hàng năm tổng hợp các đánh giá về những phát triển gần đây nhất trong nghiên cứu và thực hành y học cấp cứu và chăm sóc đặc biệt trong thực nghiệm và lâm sàng trong một cuốn sách toàn diện. Các chương được viết bởi các chuyên gia được công nhận tốt trong các lĩnh vực này.

Cuốn sách được gửi đến tất cả mọi người liên quan đến nội khoa, gây mê, phẫu thuật, nhi khoa, chăm sóc đặc biệt và y học cấp cứu.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply