Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2021

Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2021

annupdintcareme2021

Bản cập nhật hàng năm tổng hợp các đánh giá về những phát triển gần đây nhất trong nghiên cứu và thực hành y học cấp cứu và chăm sóc đặc biệt trong thực nghiệm và lâm sàng trong một cuốn sách toàn diện. Các chương được viết bởi các chuyên gia được công nhận tốt trong các lĩnh vực này.

Cuốn sách được gửi đến tất cả mọi người liên quan đến nội khoa, gây mê, phẫu thuật, nhi khoa, chăm sóc đặc biệt và y học cấp cứu.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viêt liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Bạn Đang Bật Ads Blocker !!!

Xin vui lòng tắt Adblock ủng hộ duy trì website theo hướng dẫn sau để vào tải tài liệu miễn phí I8G4Lhs