Tintinalli Emergency Medicine A Comprehensive Study Guide

yhocdata.com Tint cap cuu yhocdata

Tintinalli Emergency Medicine A Comprehensive Study Guide.

Thuốc cấp cứu của Tintinalli là nguồn tài nguyên thiết yếu cho mọi người làm việc và giảng dạy về thuốc cấp cứu. Phiên bản thứ chín cung cấp phạm vi bao quát sâu và rộng phản ánh sự phức tạp và chuyên môn cần thiết để thực hành cấp cứu trong môi trường có nhịp độ nhanh ngày nay.

Văn bản toàn diện này là một nguồn tài nguyên lâm sàng quan trọng dành cho bác sĩ, bác sĩ nội trú và sinh viên, nhà cung cấp dịch vụ thực hành nâng cao, y tá cấp cứu, EMT và nhân viên y tế. Đây là nguồn tài liệu cần thiết cho quá trình đào tạo, kiểm tra hội đồng và cấp lại chứng chỉ.

Thuốc cấp cứu của Tintinalli bao gồm mọi thứ, từ chăm sóc trước khi nhập viện, chuẩn bị ứng phó với thảm họa, các kỹ thuật hồi sức cơ bản và nâng cao, cho đến tất cả các tình trạng y tế, chấn thương và môi trường quan trọng cần điều trị khẩn cấp ở người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply