[Bài Dịch] Chẩn Đoán Và Điều Trị Ngất ESC 2018

Screen Shot 2020 06 25 at 17.38.27

Tóm tắt hướng dẫn ESC 2018: Chẩn Đoán Và Điều Trị Ngất.

Bài viết được chuyển ngữ bởi bác sĩ Võ Anh Minh. Gồm khoảng 30 trang tài liệu dịch thuật. Đề cập những điểm mới trong chẩn đoán và điều trị ngất. Những liên quan với các bệnh lý tim mạch, thần kinh được đề cập tới.

Sau đây là đoạn trích nhỏ từ tài liệu tham khảo:

“Ngất được định nghĩa khi TLOC do giảm tưới máu não, được đặc trưng bằng khởi phát nhanh, khoảng thời gian ngắn và phục hồi hoàn toàn tự phát.

TLOC được định nghĩa là tình trạng LOC thực sự hoặc rõ ràng với mất nhận thức, đặc trưng bằng chứng mất trí nhớ trong thời gian bất tỉnh, kiểm soát thần kinh vận động bất thường, mất khả năng đáp ứng, khoảng thời gian ngắn.”

Mọi người có thể xem tài liệu với Link Download ngay bên dưới

Leave a Reply