[Bản Dịch] Hướng Dẫn Quy Trình Sơ Cấp Cứu Và Hồi Sức Quốc Tế

Screen Shot 2020 05 18 at 19.20.21

Hướng Dẫn Quy Trình Sơ Cấp Cứu Và Hồi Sức Quốc Tế.

Tài liệu hướng dẫn hồi sức cấp cứu vừa được YhocData sưu tầm được.

Tài liệu đã được chuyển ngữ tiếng việt nên thuận tiện cho mọi người tham khảo nội dung. Được biên soạn bởi hội chữ thập đỏ quốc tế Geneva năm 2016.

Là tập tài liệu có giá trị tham khảo cao với xử trí cấp cứu. Cách tiếp cận hiệu quả, đúng đắn nhất được đề cập tới. Mọi người có thể tải và tham khảo tài liệu [Bản Dịch] Hướng Dẫn Quy Trình Sơ Cấp Cứu Và Hồi Sức Quốc Tế sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply