Bệnh Học Phẫu Thuật Thần Kinh

Screen Shot 2020 10 18 at 13.56.13


YhocData xin chia sẻ các bạn tài liệu mới sưu tầm về ngoại khoa. Bệnh học phẫu thuật thần kinh. Bao gồm khoảng 680 trang tài liệu.

Khái quát kiến thức ngoại khoa thần kinh từ chẩn đoán, cận lâm sàng tới các phương pháp xử trí, phẫu thuật phù hợp nhất.

Mọi người có thể xem tham khảo và tải tài liệu Bệnh Học Phẫu Thuật Thần Kinh sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply