Hướng Dẫn Quản Lý Đột Quỵ Thiếu Mãu Não 2019 – AHA/ASA Guidelines

Screen Shot 2020 06 10 at 17.50.59

Hôm nay, YhocData sưu tầm được một tài liệu rất hay xin chia sẻ lại với mọi người. Hướng Dẫn Quản Lý Đột Quỵ Thiếu Mãu Não 2019.

Bản dịch được chuyển ngữ bởi bác sĩ Phạm Hoàng Thiên từ Guidelines AHA/ASA mới nhất. Tài liệu gồm hơn 110 slide dịch thuật.

Đề cập những điểm mới, cập nhật mới của phác đồ điều trị đột quỵ não.

1. Hệ thống chăm sóc và quản lý đột quỵ tiền viện

2. Điều trị và đánh giá khẩn cấp

3. Chăm sóc hỗ trợ chung và điều trị khẩn cấp

4. Quản lý tại bệnh viện của AIS. Chăm sóc hỗ trợ chung

5. Quản lý AIS tại bệnh viện: Điều trị các biến chứng cấp tính

6. Dự phòng đột quỵ thứ phát tại bệnh viện

Mọi người có thể xem tham khảo tài liệu này Link Download ngay bên dưới.

Leave a Reply