Can Thiệp Động Mạch Vành Qua Da Trong Điều Trị Nhồi Máu Cơ Tim Cấp

Screen Shot 2020 04 12 at 17.53.19

YhocData vừa sưu tầm được một quyển sách hay. Tải liệu được biên soạn bởi PGS. TS. BS. Nguyễn Quang Tuấn, một chuyên gia về tim mạch của Việt Nam.

Quyển sách Can Thiệp Động Mạch Vành Qua Da Trong Điều Trị Nhồi Máu Cơ Tim Cấp: phương pháp, kết quả nghiên cứu, hiệu quả và tiên lượng.

Nội dung trọng tâm, đi thẳng vấn đề, những khúc mắc thường gặp trong can thiệp tim mạch. Mọi người có thể tải và tham khảo nội dung tài liệu Can Thiệp Động Mạch Vành Qua Da Trong Điều Trị Nhồi Máu Cơ Tim Cấp sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply