Chẩn Đoán Và Điều Trị Các Bệnh Ngoại Khoa

Screen Shot 2020 05 10 at 12.13.12

Hôm nay, YhocData xin giới thiệu và chia sẻ đến mọi người quyển sách ngoại khoa mới mà YhocData vừa sưu tầm được. Chẩn đoán và điều trị các bệnh ngoại khoa. Chủ biên là GS Đặng Hanh Đệ. Sau đây là đoạn trích ngắn giới thiệu từ sách các bạn tham khảo:

“Cuốn sách với khoảng trẽn 1000 bệnh được đề cập chắc chắn sẻ giúp cho các đồng nghiệp nhất là các tuyến cơ sở, vùng sâu vùng xa, đặc biệt phục vụ chương trình của Bộ Y tế: Bệnh viện vệ tinh và Đề án 1816 với mục tiêu:

– Tăng cường khá năng thực hành nâng cao tay nghề cho đội ngũ thầy thuốc sau khi ra trường.

– Chuyển giao công nghệ của đội ngũ thấy thuốc tuyến trên giúp tuyêh dưới.

– Tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ trang thiết bị ngày càng tiên tiến, hiện đại của nhân loại.”

Mọi người có thể tải tham khảo nội dung sách sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply