Trắc Nghiệm Ngoại Bệnh Lý 1500 Câu

Screen Shot 2019 04 23 at 23.42.01

Ngoại khoa được bào tạo trong môi trường đại học gồm nhiều học phần khác nhau như ngoại cơ sở, ngoại bệnh lý 1 – 2 – 3…. Hôm nay YhocData giới thiệu bộ đề trắc nghiệm của học phần Ngoại bệnh lý.

1500 câu hỏi trắc nghiệm về ngoại bệnh lý toàn tập, đươc chia sẻ tại YhocData website.

Bộ câu hỏi sẽ bao quát tất cả khía cạnh nội dung môn học ngoại bệnh lý, cần thiết cho thi cử và ôn luyện kiến thức phục vụ cho lâm sàng. 1500 câu hỏi này đi từ các chương tiêu hoá, ngoại lồng ngực đến ngoại niệu,… Đảm bảo cho các bạn đầy đủ kiến thức thi cử tốt nhất.

Toàn bộ 1500 câu trải dài trong 186 trang. Hứa hẹn là tài liệu đầu giường của sinh viên mùa thi cử.

Dưới đây là một vài câu trắc nghiệm tham khảo và link tải của bộ đề:

147. Chẩn đoán hẹp môn vị chủ yếu dựa vào, ngoại trừ:

A. Triệu chứng đau thượng vị, nôn

B. Dấu Bouveret(+)

C. Dấu óc ách lúc đói

D. Hình ảnh X quang: hình ảnh tuyết rơi, dạ dày hình đáy chậu

E. Nội soi dạ dày

654. Trong gãy trên lồi cầu xương cánh tay, 3 mốc giải phẫu vùng khuỷu:

A. Không thay đổi

B. Thay đổi

C. Mỏm khuỷu di lệch lên cao hơn

D. Mỏm trên lồi cầu di lệch xuống dưới

E. Mỏm trên ròng rọc di lệch vào trong

Share bài để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply