Điện Não Đồ: Ứng Dụng Thực Hành Trong Lâm Sàng

Screen Shot 2022 06 25 at 23.55.49

Điện Não Đồ: Ứng Dụng Thực Hành Trong Lâm Sàng. YhocData xin chia sẻ tới mọi người tập tài liệu mới về điện não đồ. Một trong những cận lâm sàng rất thường gặp trong chuyên khoa thần kinh hay tâm thần.

Đề cập các kiến thức nền tảng cơ bản, cần thiết để áp dụng trên lâm sàng. Đánh giá các bệnh lý, những biểu hiện bệnh trên điện não đồ phù hợp với lâm sàng người bệnh. Để thuận tiện hơn cho việc liên hệ lâm sàng, mọi người có thể xem qua quyển Ca Lâm Sàng Cấp Cứu Thần Kinh này cũng rất có giá trị.

Mọi người có thể tải về và tham khảo tài liệu Điện Não Đồ: Ứng Dụng Thực Hành Trong Lâm Sàng ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply