Đông Máu Ứng Dụng Trong Lâm Sàng

Screen Shot 2020 04 22 at 22.56.17

Tài liệu về đông máu và ứng dụng trong lâm sàng của nó. YhocData hôm nay xin chia sẻ đến các bạn tập tài liệu này.

Sách được biên soạn bởi PGS. Nguyễn Anh Trí. Đề cập đến những ứng dụng lâm sàng các xét nghiệm đông máu.

Cách phân tích các chỉ số, trình bày suy luận các kết quả và liên hệ với thực tế.

Mọi người có thể tải và tham khảo Đông Máu Ứng Dụng Trong Lâm Sàng sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply