First Aid USMLE Step 1 2023

yhocdata.com first aid 2023 yhocdata

First Aid USMLE Step 1 2023 chứa đầy 1.000 hình ảnh lâm sàng màu, bao gồm nhiều hình ảnh mô tả bệnh nhân đa dạng hơn; Hơn 1.300 sự kiện năng suất cao và cách ghi nhớ được tổ chức thành các nguyên tắc cơ bản và hệ thống cơ quan; và lời khuyên làm bài thi từ những học sinh đã vượt qua kỳ thi.

Nó cung cấp thông tin cập nhật về các khái niệm quan trọng và các hệ thống cơ quan, bao gồm:

Hóa sinh Miễn dịch học

Vi sinh vật học Bệnh học

Dược lý Hệ tim mạch Hệ nội tiết Hệ tiêu hóa

Thần kinh và các giác quan đặc biệt

Tâm thần Sinh sản

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

One Response

Leave a Reply