Guidelines Chẩn Đoán Và Quản Lý Thuyên Tắc Phổi ESC 2019 – BS. Lê Việt Trân

Screen Shot 2020 07 01 at 18.02.31

YhocData vừa tiếp tục sưu tầm được một bản dịch guidelines về thuyên tắc phổi. Guidelines Chẩn Đoán Và Quản Lý Thuyên Tắc Phổi theo khuyến cáo ESC 2019. Được dịch thuật bởi bác sĩ Lê Việt Trân.

Sau đây là đoạn trích giới thiệu từ bản dịch các bạn tham khảo:

“Hiệp hội Tim mạch học Châu Âu công bố đồng thời năm khuyến cáo Hướng dẫn chẩn đoán và quản lý những rối loạn liên quan đến tim mạch và chuyển hóa. Các khuyến cáo này có tương tác với nhau đáng kể.

Để quản lý tốt các vấn đề tim mạch chuyển hóa đòi hỏi phải đọc. Đồng thời các khuyến cáo này để phối hợp điều trị cho những người có nhiều rối loạn đồng mắc.

Chúng ta đang ở kỷ nguyên cá thể hóa điều trị, vì vậy việc hiểu sâu sắc các khuyến cáo sẽ góp phần rất lớn đạt được những mục tiêu điều trị cụ thể cho từng bệnh nhân.

Cùng nhau, chúng tôi chuyển thể toàn bộ các bài toàn văn Hướng dẫn của ESC sang Tiếng Việt để các đồng nghiệp ở nơi chúng tôi làm việc. Thuận tiện hơn khi tham khảo, thống nhất trong thực hành lâm sàng.”

Mọi người có thể thấy Link Download tài liệu này ngay bên dưới:

Leave a Reply