Hội Chứng Wolff Parkinson White – Bài Dịch Uptodate

Screen Shot 2019 08 08 at 16.04.30

Hội Chứng Wolff Parkinson White – Bài Dịch Uptodate.

Bài viết về hội chứng Wolff Parkinson White của bác sĩ Nguyễn Phúc Thiện. Bài dịch từ cổng tra cứu thông tin y khoa Uptodate phiên bản mới nhất. Những kiến thức mới nhất về hội chứng WPW được trình bày trong bài viết này.

Mọi người có thể tải bản PDF của bài viết này hay xem trực tiếp online ngay bản bên dưới.

Chúc các bạn học tập tốt !

Leave a Reply