Hình Ảnh Mô Hình Giải Phẫu Chú Thích
Câu Hỏi Điền Khuyết Giải Phẫu Đáp Án Điền Khuyết Giải Phẫu [Bản Dịch] BarCharts QuickStudy Anatomy – Thuật Ngữ Giải Phẩu Bộ ảnh được chú thích đầy đủ các thành phần chi tiết các cấu trúc giải phẫu: các cơ, mạch máu, thần kinh, các cơ quan quan trọng của từng phần. Đây sẽ…

Mindmap Bệnh Lý Ngoại Khoa Tổng Hợp
Hình Ảnh Mô Hình Giải Phẫu Chú Thích Mindmap Bệnh Lý Nội Khoa Tổng Hợp Chăm Sóc Vết Thương – BS. Nguyễn Đình Vân VietMD Tiếp nối phần mindmap nội khoa, đây là 89 mindmap ngoại khoa bao quát hầu hết các học phần của bệnh lý ngoại mà các bạn cần trong học tập…

Mindmap Bệnh Lý Nội Khoa Tổng Hợp
Tóm Tắt Nội Khoa Y4 Cheat Sheets – Dương Kim Ngân [Sách Dịch] Mindmap Sơ Đồ Tư Duy Y Khoa [Ngoại Văn] Harrison Principles of Internal Medicine Bản 21st edition Tổng hợp bộ 109 mindmap cho các bệnh lý nội khoa bao quát hầu hết các chuyên khoa: Tim mạch, hô hấp, thần kinh, tiêu…

Tóm Tắt Nội Khoa Y4 Cheat Sheets – Dương Kim Ngân
Mindmap Bệnh Lý Nội Khoa Tổng Hợp Bách Khoa Y Học: Trọn Bộ Các Chuyên Khoa – Lê Đình Sáng Bài Soạn Ôn Thi Tốt Nghiệp Nội Khoa – Đỗ Viết Minh YhocData xin chia sẻ các bạn bài soạn hay của Y4. Tóm tắt nội khoa Y4 Cheat Sheets. Tài liệu được biên soạn…

[Sách Dịch] Mindmap Sơ Đồ Tư Duy Y Khoa
[Sách Dịch] Case Files: Ca Lâm Sàng Nội Khoa Mindmap Bệnh Lý Nội Khoa Tổng Hợp [Sách Dịch] Cấp Cứu Nội Khoa Cuốn sách sơ đồ tư duy dành cho sinh viên y khoa được biên dịch từ cuốn Mindmaps for medical students. Nội dung cuốn sách gồm 14 chương. Bao quát toàn bộ hệ…

Mindmap Sản Khoa Full
Phác Đồ Điều Trị Sản Phụ Khoa 2019 Hình Ảnh Mô Hình Giải Phẫu Chú Thích Mindmap Bệnh Lý Ngoại Khoa Tổng Hợp Đây là phần tiếp nối các bộ mindmap trước gồm nội, ngoại, nhi và giờ là sản khoa mà YhocData đã giới thiệu đến các bạn. Trọn bộ sơ đồ tư duy…