[Sách Dịch] Mindmap Sơ Đồ Tư Duy Y Khoa
[Sách Dịch] Sổ Tay Nội Khoa – Pocket Medicine [Sách Dịch] Trắc Nghiệm Nội Khoa Harrison [Sách Dịch] Harrison Nội Khoa Cuốn sách sơ đồ tư duy dành cho sinh viên y khoa được biên dịch từ cuốn Mindmaps for medical students. Nội dung cuốn sách gồm 14 chương. Bao quát toàn bộ hệ cơ…

Mindmap Sản Khoa Full
[Sách Dịch] Mindmap Sơ Đồ Tư Duy Y Khoa Bài Giảng Phụ Khoa Theo Module TBL – ĐHYD HCM Đề Cương Ôn Tập Bác Sĩ Nội Trú Sản Khoa 2018 Đây là phần tiếp nối các bộ mindmap trước gồm nội, ngoại, nhi và giờ là sản khoa mà YhocData đã giới thiệu đến các…

Mindmap Nhi Khoa Tổng Hợp
[Sách Dịch] Mindmap Sơ Đồ Tư Duy Y Khoa Kháng Sinh Thông Dụng Trong Nhi Khoa Mindmap Sản Khoa Full Tiếp nối các bộ sơ đồ tư duy nội, ngoại và sản, hôm nay YhocData giới thiệu bộ mindmap của nhi khoa. Bộ file bao gồm tất cả các chuyên khoa từ căn bản đến…

Hình Ảnh Mô Hình Giải Phẫu Chú Thích
Full Bài Giảng Giải Phẩu – Y Hà Nội Bộ 29 Đề Thi Giải Phẩu Có Đáp Án Trắc Nghiệm Giải Phẩu Đúng/Sai Bộ ảnh được chú thích đầy đủ các thành phần chi tiết các cấu trúc giải phẫu: các cơ, mạch máu, thần kinh, các cơ quan quan trọng của từng phần. Đây…

Mindmap Bệnh Lý Ngoại Khoa Tổng Hợp
[Sách Dịch] Mindmap Sơ Đồ Tư Duy Y Khoa Trắc Nghiệm Ngoại Bệnh Lý 1500 Câu Tổng Hợp Câu Hỏi Lâm Sàng Ngoại Khoa Y4-Y6 Tiếp nối phần mindmap nội khoa, đây là 89 mindmap ngoại khoa bao quát hầu hết các học phần của bệnh lý ngoại mà các bạn cần trong học tập…

Mindmap Bệnh Lý Nội Khoa Tổng Hợp
[Sách Dịch] Mindmap Sơ Đồ Tư Duy Y Khoa Tóm Tắt Nội Khoa Y4 Cheat Sheets – Dương Kim Ngân [Sách Dịch] Sổ Tay Nội Khoa – Pocket Medicine Tổng hợp bộ 109 mindmap cho các bệnh lý nội khoa bao quát hầu hết các chuyên khoa: Tim mạch, hô hấp, thần kinh, tiêu hoá……