Tóm Tắt Nội Khoa Y4 Cheat Sheets – Dương Kim Ngân

Screen Shot 2020 07 02 at 18.35.07

YhocData xin chia sẻ các bạn bài soạn hay của Y4. Tóm tắt nội khoa Y4 Cheat Sheets. Tài liệu được biên soạn bởi bạn Dương Kim Ngân UMP Khoá Y16D.

Tài liệu gồm 4 phần: Tim mạch, hô hấp, tiêu hoá và thận niệu. Mỗi phần gồm các bài bệnh học khác nhau.

Trình bày đẹp mắt, gói gọn các kiến thức lâm sàng chính đối với Y4. Đây là nguồn tài liệu hay, thuận lợi giúp các bạn đi lâm sàng hiệu quả.

Mọi người có thể xem và tải tài liệu này ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply