Nhịp Nhanh Phức Bộ QRS Hẹp – Bài Dịch Uptodate

Screen Shot 2019 08 08 at 17.39.13

Nhịp Nhanh Phức Bộ QRS Hẹp – Bài Dịch Uptodate.

Biểu hiện lâm sàng, chẩn đoán và đánh giá nhịp nhanh phức bộ QRS hẹp

Mọi người có thể tải bản dịch  này hay xem bản trực tiếp ngay phía dưới.

Chúc các bạn học tập tốt !

Leave a Reply