Hình Ảnh Dụng Cụ Phẩu Thuật Thực Hành

Screen Shot 2019 04 20 at 23.43.00

Hình Ảnh Dụng Cụ Phẩu Thuật Thực Hành.

Hôm nay, YhocData tiếp tục cung cấp bộ slide tư liệu hình ảnh các dụng cụ thường gặp trong phẩu thuật thực hành. Giúp các bạn tự học một cách có hiệu quả, tự tin trong thi cử chạy trạm.

Bộ bài giảng sẽ trình bày các đặc điểm chi tiết cụ thể phân biệt dụng cụ y khoa. Đầy đủ các dụng cụ cắt, kéo, kềm, kẹp,…

Hướng dẫn các bạn trả lời sao cho đầy đủ nhất: bao gồm

Tên dụng cụ

Hình dạng Cong – Thẳng Có mấu – Không có mấu 1 đầu – 2 đầu

Ngoài ra,với Kéo có thêm đầu nhọn hay đầu bầu

Share bài để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply