Pocket Evidence Based Medicine: A Survival Guide for Clinicians and Students

yhocdata.com so tay y hoc thuc chung yhocdata

Pocket Evidence Based Medicine: A Survival Guide for Clinicians and Students.

Hướng dẫn bỏ túi ngắn gọn, dễ đọc này cung cấp cho các học viên y khoa, nhà nghiên cứu và bác sĩ lâm sàng ở mọi cấp độ nguồn tài nguyên hoàn hảo về Y học dựa trên bằng chứng (EBM). Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy EBM cho sinh viên y khoa và bác sĩ nội trú tại Đại học Columbia của tác giả, tựa đề hữu ích này không chỉ đề cập đến tất cả các khái niệm và vấn đề cơ bản trong EBM mà còn sử dụng cách tiếp cận dựa trên ví dụ và có rất nhiều hình ảnh minh họa.

Cuốn sách ngắn gọn này cung cấp cho người đọc tất cả các công cụ cần thiết để phân biệt điều tốt và điều xấu trong nghiên cứu chăm sóc sức khỏe. Nó thảo luận về mọi loại thiết kế nghiên cứu, từ đánh giá các xét nghiệm chẩn đoán đến thử nghiệm lâm sàng và phân tích tổng hợp.

Tác phẩm còn giới thiệu đến người đọc những phương pháp mới, chẳng hạn như phân tích Bayesian trong các thử nghiệm lâm sàng. Ngoài ra, để giúp người đọc ghi nhớ thông tin tốt hơn, hướng dẫn còn đưa ra các câu hỏi ôn tập và câu trả lời kích thích tư duy trong phần phụ lục.

Nói chung, Y học dựa trên bằng chứng bỏ túi: Hướng dẫn sinh tồn cho bác sĩ lâm sàng và sinh viên là một nguồn tài nguyên lý tưởng cho bất kỳ ai gặp phải số liệu thống kê trong học tập hoặc nghề nghiệp của họ, bao gồm bác sĩ lâm sàng, nhà nghiên cứu, thực tập sinh y khoa và nghiên cứu sinh ở nhiều ngành khác

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply