Sinh Lý Bệnh Và Miễn Dịch – Bộ Y Tế

Screen Shot 2020 05 23 at 17.32.09

Tài liệu sinh lý bệnh miễn dịch bộ y tế. Là giáo trình trong đào tạo bác sĩ đa khoa.

Được biên soạn và thẩm định bởi các giảng viên giàu chuyên môn của bộ. Tài liệu gồm 2 phần: Sinh lý bệnh và Miễn dịch.

Hôm nay, YhocData xin chia sẻ cho mọi người cả 2 phần này. Các bạn có thể tải và tham khảo tài liệu sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Phần Sinh Lý Bệnh:

Phần Miễn Dịch:

Leave a Reply