Tài Liệu Ôn Thực Tập Chẩn Đoán Hình Ảnh 2019

Screen Shot 2020 04 28 at 16.22.36

Tài liệu ôn tập phân tích các hình ảnh lâm sàng 2019.

Phân tích các phim XQuang, CT-scan, MRI và siêu âm. Bộ tài liệu giúp các bạn sinh viên y khoa ôn tập kiến thức về hình ảnh học.

Bộ hơn 140 slide hình ảnh học cùng đáp án, phân tích các case. Hy vọng tài liệu giúp nhiều cho việc ôn tập các bạn.

Mọi người có thể tải ngay và tham khảo nội dung Tài Liệu Ôn Thực Tập Chẩn Đoán Hình Ảnh 2019 sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply