Phân Tích XQuang Ngực Cơ Bản

Screen Shot 2019 07 24 at 10.01.09

Bài giảng phân tích Xquang ngực cơ bản được giảng giải bởi TS.BS Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch của Hội Lao và Bệnh Phổi Việt Nam.

Bài giảng trình bày đầy đủ các bước đọc xquang sao cho không bỏ sót chi tiết. Các slides đi từ căn bản đi sâu vào từng vấn đề.

Trên Xquang ngực, các bất thường có thể biểu hiện dưới dạng hình mờ hoặc dưới dạng tăng sáng. Các bất thường phổi trên Xquang ngực dạng hình mờ gặp phổ biến dưới 4 dạng: Kết đặc – Mô kẽ – Nốt – Đặc.

Thích hợp cho các bạn đang cần ôn luyện kiến thức cận lâm sàng thường quy này. Các slides bài giảng được trình bày ngay phía bên dưới.

Chúc các bạn học tập tốt !

Leave a Reply