Trắc Nghiệm Sinh Lý Bệnh Có Đáp Án

Screen Shot 2019 12 28 at 09.46.43

Trắc Nghiệm Sinh Lý Bệnh Có Đáp Án.

Bộ trắc nghiệm sinh lý bệnh có đáp án. Được trình bày theo chương cụ thể. Giúp người đọc dễ học, dễ rèn luyện kiến thức sinh lý bệnh.

Đáp án trắc nghiệm ở cuối trang. Dễ dàng tra cứu sau khi làm thử trắc nghiệm. Là tài liệu rèn luyện kiến thức quan trọng khi học môn sinh lý bệnh miễn dịch các trường y khoa.

Các bạn có thể tải trọn bộ ở cuối bài viết nhé. Sau đây là vài câu mẫu giúp các bạn hình dung bộ đề.

Câu 1. Cơ chế trực tiếp nhất để tăng sản nhiệt trong sốt:

A.Run, tăng trương lực cơ

B.Tăng cường độ oxy hóa

C.Tăng tiết thyroxin. adrenalin

D.Tăng chuyển hóa glucid

E.Bốn cơ chế trên đều ngang nhau

Câu 2. Biện pháp tăng thải nhiệt hữu hiệu nhất của cơ thể khi bị sốt

A.Truyền nhiệt cho áo quần, khuếch tán nhiệt ra môi trường

B.Dãn mạch ngoài da

C.Mằm yên, giảm hoạt động

D.Ba biện pháp trên đều hữu hiệu như nhau

E.Cả ba biện pháp trên không có biện pháp nào là hữu hiệu nhất

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply