Từ Điển Triệu Chứng Và Chẩn Đoán

Screen Shot 2020 04 12 at 09.58.06

Hôm nay YhocData xin giới thiệu và chia sẻ tới mọi người tài liệu y học về triệu chứng. Từ điển triệu chứng học và chẩn đoán y khoa.

Trình bày các thuật ngữ y khoa tiếng anh, giải thích các triệu chứng học đó. Nhờ vậy giúp người đọc hình dung rõ nét triệu chứng học.

Giúp hiểu đúng triệu chứng, biểu hiện qua lâm sàng. Mọi người có thể xem tham khảo rõ hơn Từ Điển Triệu Chứng Và Chẩn Đoán ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply