Bài Giảng Chẩn Đoán X-Quang

Screen Shot 2020 10 18 at 13.46.03

YhocData xin chia sẻ mọi người quyển sách vừa được sưu tầm về chẩn đoán hình ảnh. Bài Giảng Chẩn Đoán X-Quang. Cung cấp nền kiến thức cơ bản về hình ảnh học xquang.

Đi từ những nguyên lí tới vận dụng cụ thể. Hướng dẫn người đọc trình tự phân tích một phim chụp hệ thống nhất. Hạn chế, tránh bỏ sót các thương tổn.

Áp dụng việc thực tập phân tích xquang trong nhiều chuyên khoa như tim mạch, hô hấp với xquang ngực, tiêu hoá với xquang bụng và hệ niệu cũng như nhiều chuyên khoa khác liên quan.

Mọi người có thể xem và tải tham khảo tài liệu ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply