Hướng Dẫn Đọc Phim X-Quang Ngực

yhocdata.com Huong Dan Doc Phim X Quang Nguc YhocData.com

Hướng Dẫn Đọc Phim X-Quang Ngực, series bài giảng được Bác sĩ Chuyên Khoa II: Nguyễn Đức Khôi, Bệnh viện Phổi TW biên soạn và giảng dạy. Cập nhật cho các y bác sĩ đồng nghiệp những kiến thức, kĩ năng lâm sàng phân tích một ca XQuang một cách có hiệu quả.

Các bạn có thể xem các bài giảng bằng link Download bên dưới:

Đọc Phim XQuang Ngực

Chẩn Đoán Hình Ảnh Lao Phổi

Thực Hành Đọc Phim XQuang Ngực Phần 1-2

Thực Hành Đọc Phim XQuang Ngực Phần 3

Leave a Reply