[Bản Dịch] Trắc Nghiệm Sinh Lý Guyton

Lần trước YhocData đã chia sẻ các bạn cuốn sách textbook Guyton bản dịch tiếng việt hoàn chỉnh. Hôm nay, mình tiếp tục share nốt bộ trắc nghiệm sinh lý Guyton. Dĩ nhiên sách cũng được dịch sang tiếng việt.

Cuốn trắc nghiệm này hiện là tài liệu của trường Y Hà Nội, và cũng chính đội ngũ trường dịch biên soạn lại.

Gắn liền với phiên bản thứ 13 của Guyton và Hall Textbook of Medical Physiology. Nổi bật các khái niệm quan trọng và có đối chiếu cho các câu hỏi cụ thể.

Hơn 1.000 câu hỏi và câu trả lời giúp bạn kiểm tra kiến thức của mình về các khái niệm cần thiết nhất trong sinh lý học.

Đánh giá kỹ lưỡng về tất cả các hệ cơ quan chính, cân bằng nội môi và sinh lý bệnh.

Bám sát nội dung cuốn Guyton nên rất tốt cho việc kiểm tra kiến thức môn sinh lý.

Share bài để thấy Link Download bên dưới nhé !!