Bệnh Hô Hấp Sau Đại Học – Bộ Y Tế

Screen Shot 2022 06 25 at 16.54.43

Bệnh Hô Hấp Sau Đại Học – Bộ Y Tế. Tài liệu bệnh học hô hấp được YhocData sưu tầm và chia sẻ lại. Đề cập từ những kiến thức giải phẩu, sinh lý cơ quan hô hấp tới các kiến thức bệnh học rồi tới các phương pháp chẩn đoán và điều trị.

Tài liệu gồm 11 chương với khoảng hơn 600 trang sách. Giúp mọi nắm rõ các vấn đề từ bệnh lý của màng phổi, trung thất, các bệnh lý nhu mô phổi,…

Mọi người có thể xem và tham khảo Bệnh Hô Hấp Sau Đại Học – Bộ Y Tế ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply