Pilbeam Mechanical Ventilation: Physiological and Clinical Applications

yhocdata.com Pilbeam Ho Hap Yhocdata.com

Pilbeam Mechanical Ventilation: Physiological and Clinical Applications.

Đảm bảo bạn hiểu một trong những lĩnh vực chăm sóc hô hấp phức tạp nhất với Thông khí cơ học của Pilbeam: Ứng dụng sinh lý và lâm sàng, Phiên bản thứ 8! Được biết đến với những giải thích đơn giản và trình bày chuyên sâu về quản lý máy thở của bệnh nhân, văn bản dựa trên bằng chứng này sẽ hướng dẫn bạn các khái niệm cơ bản và nâng cao nhất xung quanh thở máy và giúp bạn hiểu cách áp dụng đúng các nguyên tắc này vào chăm sóc bệnh nhân.

Phiên bản mới này là tài liệu tham khảo tuyệt vời cho tất cả các bác sĩ chăm sóc tích cực và đề cập đến các tác động sinh lý của thở máy trên các mặt cắt ngang khác nhau của dân số.

Ngoài ra, các tính năng thân thiện với người dùng thúc đẩy tư duy phê phán và ứng dụng lâm sàng, chẳng hạn như các điểm chính, hướng dẫn thực hành lâm sàng AARC, khái niệm chăm sóc quan trọng và mục tiêu học tập cập nhật.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply