Mechanical Ventilation in Neonates and Children: A Pathophysiology-Based Management Approach

yhocdata.com Thong Khi Nhi YhocData

Mechanical Ventilation in Neonates and Children: A Pathophysiology-Based Management Approach.

Cuốn sách giáo khoa này đề cập một cách toàn diện về thông khí cơ học ở trẻ sơ sinh và trẻ em, tích hợp kiến thức và hiểu biết mới nhất về sinh học phát triển, những khác biệt sinh lý liên quan đến tuổi tác và bệnh cụ thể trong thực hành thở máy. Sinh lý liên quan đến thông khí và cơ học phổi được mô tả. Hướng dẫn được cung cấp về cách thực hiện một loạt các đánh giá lâm sàng một cách thích hợp, bao gồm các đánh giá về thông khí, cơ học và kiểm soát nhịp thở. Các chiến lược quản lý dựa trên sinh lý bệnh có sẵn cho nhiều tình huống bao gồm suy hô hấp và suy hô hấp cũng được cung cấp.

Thông khí cơ học ở trẻ sơ sinh và trẻ em: Phương pháp quản lý dựa trên sinh lý bệnh học bao gồm một loạt các chủ đề liên quan đến thở máy ở trẻ em và trẻ sơ sinh. Đây là nguồn tài liệu quý giá cho các hội thảo hoặc khóa học cụ thể tập trung vào suy hô hấp ở trẻ em và cho những người chuẩn bị tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ của hội đồng về y học sơ sinh/chu sinh và y học chăm sóc đặc biệt ở trẻ em.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply