SỔ TAY HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH COPD GOLD 2022

yhocdata.com COPD 2023 yhocdata

SỔ TAY HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ VÀ DỰ PHÒNG BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MÃN TÍNH COPD GOLD 2022

Bản cập nhật mới của GOLD, một trong những nguồn tư liệu tham khảo quan trọng trong việc đưa ra phác đồ điều trị cụ thể bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính được cập nhật năm 2022. Tài liệu được dịch thuật phiên ngữ bởi GS.BS Dương Quý Sỹ. Mọi người có thể xem chi tiết tài liệu GOLD sau đây.

Bây giờ bạn có thể tải bài viết với Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply