Evidence-Based Practice of Critical Care – 3rd edition

Evidence-Based Practice of Critical Care – 3rd edition

evibaspracricar3rd

Tiếp cận bất kỳ thách thức chăm sóc nghiêm trọng nào bằng cách sử dụng một chiến lược thực tế, nhất quán dựa trên các phương pháp hay nhất với Thực hành chăm sóc quan trọng dựa trên bằng chứng, Ấn bản thứ 3.

Các chương độc đáo, dựa trên câu hỏi bao gồm nhiều lựa chọn lâm sàng khác nhau trong chăm sóc quan trọng, kiểm tra nghiên cứu liên quan và đưa ra các khuyến nghị dựa trên phân tích kỹ lưỡng các bằng chứng có sẵn. Tiến sĩ. Clifford S. Deutschman và Patrick J. Nelligan, cùng với gần 200 chuyên gia chăm sóc sức khỏe quan trọng, cung cấp một khuôn khổ toàn diện để chuyển các bằng chứng vào thực tế, giúp cả người dân và bác sĩ có được kết quả tốt nhất có thể cho những bệnh nhân nặng.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply