Fundamentals of Respiratory Care – 11th edition

Fundamentals of Respiratory Care – 11th edition

egafunrescarkacstoheu11th

Được thiết kế để học sinh học tập tối ưu trong hơn 40 năm, Egan’s Cơ bản về Chăm sóc Hô hấp, Phiên bản 11 cung cấp cho bạn nền tảng vững chắc cần thiết để thành công trong lĩnh vực chăm sóc hô hấp. Được đặt biệt danh là “Kinh thánh về chăm sóc hô hấp”, nó giúp bạn hiểu rõ hơn về vai trò của các bác sĩ trị liệu hô hấp, cơ sở khoa học để điều trị và các ứng dụng lâm sàng.

Các chương tổng hợp liên quan đến Đề cương nội dung chi tiết NBRC 2015 cập nhật nhất cho TM-CE để chuẩn bị thành công cho bạn cho kỳ thi lâm sàng và chứng chỉ thành công. Luôn đồng hành với lĩnh vực chăm sóc hô hấp luôn thay đổi, ấn bản mới dễ đọc này có năm chương mới, cũng như thông tin mới về hệ thống biểu đồ trực tuyến, cơ sở dữ liệu bệnh nhân, cơ sở dữ liệu nghiên cứu, sử dụng có ý nghĩa, mô phỏng và mở rộng thảo luận về hệ thống bệnh án điện tử.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply