Hiệu Chỉnh Liều Thuốc Đái Tháo Đường Theo Bệnh Thận Mạn ADA/KDIGO 2022

yhocdata.com Screen Shot 2023 06 18 at 21.30.32

Tóm tắt Hiệu chỉnh liều thuốc đái tháo đường theo bệnh thận mạn dựa trên hướng dẫn sử dụng tại Việt Nam, Mỹ và các điểm mới từ đồng thuận ADA/KDIGO 2022.

Hiệu Chỉnh Liều Thuốc Đái Tháo Đường Theo Bệnh Thận Mạn ADA/KDIGO 2022

Nguồn: Nhóm VNODIC

Leave a Reply