Mechanical Ventilation Physiological and Clinical Applications – 7th edition

Mechanical Ventilation Physiological and Clinical Applications – 7th edition

pilmecvenphycli7th

Đảm bảo bạn hiểu một trong những lĩnh vực chăm sóc hô hấp phức tạp nhất với Thông gió cơ học của Pilbeam: Ứng dụng sinh lý và lâm sàng, Phiên bản thứ 7!

Được biết đến với những giải thích đơn giản và bao quát chuyên sâu về quản lý máy thở cho bệnh nhân, văn bản dựa trên bằng chứng này sẽ hướng dẫn bạn những khái niệm cơ bản và nâng cao nhất về thở máy và giúp bạn hiểu cách áp dụng đúng những nguyên tắc này vào việc chăm sóc bệnh nhân.

Ấn bản mới này là một tài liệu tham khảo tuyệt vời cho tất cả các bác sĩ chăm sóc sức khỏe quan trọng và có tính năng bao quát về các tác động sinh lý của thở máy trên các mặt cắt khác nhau của dân số.

Ngoài ra, các tính năng thân thiện với sinh viên thúc đẩy tư duy phản biện và ứng dụng lâm sàng – chẳng hạn như các điểm chính, hướng dẫn thực hành lâm sàng AARC, các khái niệm chăm sóc quan trọng, mục tiêu học tập cập nhật đề cập đến các chủ đề của kỳ thi ACCS và hiện đang được NBRC ủy nhiệm cho chứng chỉ RRT-ACCS.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply