Neonatal and Pediatric Respiratory Care – 5th edition

Neonatal and Pediatric Respiratory Care – 5th edition

neopedrescar5th

Tìm hiểu để cải thiện việc chăm sóc đường hô hấp của trẻ sơ sinh, trẻ sơ sinh và trẻ em. Chăm sóc Hô hấp Sơ sinh và Trẻ em, Phiên bản thứ 5 mang đến cho bạn nền tảng vững chắc trong việc đánh giá và điều trị các rối loạn hô hấp. Độ phủ rõ ràng, đủ màu giúp đơn giản hóa các nguyên tắc chăm sóc hô hấp đồng thời nhấn mạnh ứng dụng lâm sàng.

Là một phần quan trọng trong giải pháp tổng thể về chương trình chăm sóc hô hấp, ấn bản mới này bao gồm tất cả những thay đổi trong thực hành lâm sàng hiện tại và trong môi trường giáo dục. Mục tiêu học tập ở đầu mỗi chương chia nhỏ nội dung chính thành các hành vi, tiêu chí và điều kiện có thể đo lường được, và các câu hỏi tự đánh giá cung cấp một bài đánh giá xuất sắc cho kỳ thi Chuyên khoa Sơ sinh / Nhi khoa NBRC.

Hãy nhập mật khẩu để thấy Link Download của YhocData bên dưới nhé !!

datpass
Nội Dung Tải Bị Khoá
Hãy nhập "y học data một hai ba" bằng số, viết liền, không dấu để mở miễn phí nhé!!

Leave a Reply