[Sách Dịch] Hướng Dẫn Dùng Thuốc Trong Cấp Cứu

Screen Shot 2022 06 25 at 23.50.53

Sách Dịch Hướng Dẫn Dùng Thuốc Trong Cấp Cứu. Hôm nay, YhocData xin chia sẻ tới mọi người tập tài liệu mới có giá trị mới được sưu tầm. Tài liệu được dịch thuật từ quyển the handbook of critical care drug therapy bản thứ 3.

Tài liệu Hướng Dẫn Dùng Thuốc Trong Cấp Cứu bao gồm 13 chương. Đề cập đến các kiến thức, các lưu ý về thuốc thường sử dụng trong hồi sức cấp cứu.

Đây là một trong những tài liệu dịch thuật tiếng việt từ các đầu sách có giá trị như quyển mà trước đây YhocData từng chia sẻ như: Hướng Dẫn Dùng Thuốc Trong Cấp Cứu – BS Phạm Ngọc Minh mà các bạn có thể tham khảo thêm.

Mọi người có thể tải và xem tham khảo tài liệu Hướng Dẫn Dùng Thuốc Trong Cấp Cứu ngay sau đây.

Share bài viết hoặc chờ vài giây để thấy Link Download bên dưới nhé !!

Leave a Reply