[Sách Dịch] Sổ Tay Sử Dụng Máy Thở – BS. Đặng Thanh Tuấn

Screen Shot 2020 10 11 at 19.04.58

Hôm nay, YhocData vừa tìm thấy một tài liệu dịch hay về thở máy.

Sổ Tay Sử Dụng Máy Thở. Tài liệu được phiên dịch và chia sẻ bởi bác sĩ Đặng Thanh Tuấn. YhocData xin dẫn lại đường link cho mọi người.

Tài liệu chuyển ngữ từ quyển handbook of mechanical ventilation. Bao gồm 114 trang sách.

Sau đây là đoạn trích nhỏ từ tài liệu: “Nguồn cung cấp máu cho tiểu phế quản vẫn chưa được oxy hóa. Khoảng một phần ba trở lại hệ thống tĩnh mạch toàn thân, nhưng hai phần ba trở lại tuần hoàn động mạch toàn thân thông qua tĩnh mạch phổi, góp phần vào shunt sinh lý.”

Mọi người có thể tham khảo tài liệu này Link Download ngay bên dưới.

Leave a Reply